DHL Parcel Slovensko

Naše práce

Pre DHL Parcel sme vytvorili kreatívnu kampaň, ktorej cieľom bolo predstaviť novú divíziu globálneho hráča DHL, konkrétne DHL Parcel Slovensko. Jadrom celej kampane sú dva reklamné spoty, ktoré podporujú vstup nových služieb na slovenský trh.  čítať viac

 

ČSOB LEASING

Naše práce

Keď vám klient dôveruje na 100%, nemôžete ho sklamať. Práve s touto myšlienkou sme začínali pripravovať koncept vzdelávacích videí pre interných a externých zamestnancov ČSOB Leasingu.
čítať viac